BENPAN

Certyfikat

Certyfikat

Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 305/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych), niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego: prefabrykatów żelbet – elementów ściennych BENPAN, BENPAN+ i BENPAN Premium.
Certyfikat

Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 305/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych), niniejszy certyfikat dotyczy wyrobu budowlanego: prefabrykatów żelbet – BENPAN panele podłogowe